Звіт Простої

Якщо у Вас виникли складнощі, зверніться до нас за консультацією, тел. 067 312 60 60 або у чат на сайті.

Звіт Простої призначений для перегляду інформації по подіях простоїв авто за обраний проміжок часу. У звіті можна знайти таку інформацію по простоях – регіон де відбулась подія (якщо вона відбулась у регіоні); тривалість простою; час з та час по який тривав простій; перелік подій, які відбулись під час подій простоїв (будь яка додаткова операція потрібна користувачу, детальніше тут); час першої з подій, яка відбулась під час події простою; населений пункт та адреса місця де відбувся простій.

У звіті, біля назви авто відображається тривалість простоїв, які враховуються при обчисленні – “(Враховано простої більше 5 хвилин)”. 

Задати значення тривалості простоїв, яке буде враховуватись при обчисленні звіту можна в Особистий кабінет користувача (кнопка знаходиться в лівому верхньому кутку екрану програми Контроль Плюс) – Автомобілі – Всі автомобілі (якщо потрібно вказати тривалість простоїв одразу для всіх авто)/Потрібне авто (якщо потрібно вказати тривалість простоїв для конкретного авто). Також задати значення тривалості простою для конкретного авто, можна перейшовши одразу зі звіту у налаштування авто, натиснувши на тривалість біля назви потрібного авто “(Мінімальний час, що вважається простоєм – 5 хв)”.

Переглядати інформацію у звіті можна за 1 день, кілька днів, тиждень чи навіть місяць (як обрати період читайте тут) по одному чи кількох авто. 

Також можна обмежити час у межах доби або проміжку часу (як це можна зробити читайте тут).

Вікно програми Контроль Плюс зі звітом Простої

Під панеллю звіту знаходиться таблиця, яка містить дані по простоях та інших додаткових характеристиках.

Звіт Простої для 1 авто за 1 день

Інформація звіту

Основні колонки з даними

Регіон – відображає назву регіону у якому відбулася подія простою. Може містити назви кількох регіонів, якщо подія відбулася у меншому регіоні, а менший регіон, в свою чергу, входить у більший, або регіони перетинаються у місці простою.

У колонці Регіон можна здійснювати фільтрацію, для цього потрібно натиснути на кнопку “Фільтрація” зправа біля назви колонки.

Вікно Фільтрації колонки Регіон звіту Простої

Тривалість – відображає тривалість події простою (різниця між значеннями колонок “По” та “З”) у місці де вона відбулась (може бути, як у регіоні так і поза межами регіону).

З – відображає час початку події простою.

По – відображає час закінчення події простою.

Населений пункт – відображає дані населеного пункту у якому відбулась подія простою.

Якщо подія відбулась у місті чи селі, то відображається така інформація – місто/село, область, район (якщо це місто не є обласним центром). Приклад нижче на скріншоті – рядок 1.

Якщо подія відбулась поза межами населеного пункту, то відображається така інформація – кількість метрів до найближчого населеного пункту, назва цього населеного пункту, область, район. Приклад нижче на скріншоті – рядок 2.

У колонці Населений пункт можна здійснювати фільтрацію, для цього потрібно натиснути на кнопку “Фільтрація” зправа біля назви колонки.

Вікно фільтрації колонки Населений пункт звіту Простої

Адреса – відображає адресу за якою відбулась подія. Якщо у населеному пунткі, то відображає вулицю та номер будинку, якщо за населеним пунтом – номер дороги.

Додаткові колонки з даними

Подія – відображає назву події, яка відбулась під час простою. Скільки назв подій відображається у полі, така кількість подій і відбулась. У даній колонці можуть бути такі події –  прикладання ключа до зчитувача/проведення картки/натиснення кнопки/відкриття дверей/будь яка додаткова операція потрібна користувачу, подія може мати довільну назву, визначену з потреб користувача (детальніше читайте тут).

Час події – відображає час першої події, яка відбулась під час події простою.

Звіт Простої, у якому відбулась подія відкриття дверей багажника під час простою

Колонки з іконками та функціональними кнопками

# (ліва). Містить такі іконки:

Відобразити на мапі – відображає на мапі місце події простою з іконкою та хмаринкою у якій вказується дата, час і тривалість події.

Створити регіон в місці даного простою – відкриває форму створення регіону та розміщує регіон радіусом 50м з центром у точці де відбулась подія простою. Користувач може змінити радіус регіону, вибрати його колір, задати назву регіону, змінити положення регіону або ж створити регіон довільної форми чи навіть з кадастрової мапи.

Вікно створення регіону у місці простою

– відображає порядковий номер події простою. Номер простою не змінюється в залежності від того, увімкнена функція “Простої за межами регіонів” чи вимкнена.

Приклад 1. Функція “Простої за межами регіонів” увімкнена

Приклад 2. Функція “Простої за межами регіонів” вимкнена

# (права). Містить чекбокси, встановивши які, виконується обчислення відстані від попередньої події простою, у якої встановлено галочку, до поточної (значення у кілометрах). 

Відстань – відображає відстань між обраними з допомогою галочок регіонами (у колонці “#” (правій)), тобто відстань від поточного регіону до попереднього обраного з галочкою. У квадратних дужках відображається загальна відстань від першої події у якої встановлено галочку до поточної.

Приклад 1.

Встановлено галочку для 3, 4 та 6 подій простоїв. 

Отже, для 3 події встановлюється значення відстані “0 [0]”, бо ця подія буде вважатись початковою. Відстань від 3 простою до 4 склала “1,1 [1,1]”. Відстань від 4 до 6 події дорівнює “3,3 [4,4]”, де “3,3” – це відстань від 4 до 6 простоїв, а “4,4” – відстань від 3 простою до 6 простою.

Звіт Простої з Прикладу 1

Приклад 2.

Встановлено галочку для 3, 4, 5 та 6 подій простоїв. 

Отже для 3 події встановлюється значення відстані “0 [0]”, бо ця подія буде вважатись початковою. Відстань від 3 простою до 4 склала “1,1 [1,1]”. Відстань від 4 до 5 події дорівнює “2,2 [3,3]”, де “2,2” – це відстань від 4 до 5 простоїв, а “3,3” – відстань від 3 простою до 5 простою. Відстань від 5 до 6 простою “1,1 [4,4]”, де “1,1” – відстань від 5 до 6 простою, а “4,4” – відстань від 3 до 6 простою.

Звіт Простої з Прикладу 2

Сумарні значення

  1. Всього – відображає сумарні значення по кожній з колонок таблиці, по авто за один день. 
  2. Всього за всі дні – відображає сумарні значення по кожній з колонок таблиці, по авто за всі дні обраного періоду.
  3. Всього по всім авто – відображає сумарні значення по кожній з колонок таблиці за обраний період по всіх авто. 

На верхній панелі звіту розташовані функціональні кнопки та кнопка налаштувань звіту. 

Панель звіту Простої

Експорт та друк

Експорт XLS – функція, яка увесь вміст звіту переносить у файл формату XLS та завантажує файл на пристрій.

Приклад файлу XLS звіту Простої

Друк – функція, яка відкриває нову вкладку браузеру та формує вміст звіту у зручний для друку та збереження формат (доступні такі формати файлів – PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image). Щоб роздрукувати потрібно скористатись кнопкою “Print” , а щоб зберегти звіт у зручному для Вас форматі, достатньо вибрати потрібний зі списку, який з’явиться при натисненні на трикутник біля кнопки “стрілка вверх” . Після вибору потрібного формату, почнеться завантаження файлу.

Приклад файлу для друку звіту Простої

Функціональні кнопки

Панель групування – функціональна кнопка, яка  відображає або приховує додаткову панель звіту, з допомогою панелі можна групувати звіт по будь якій з колонок (детальніше читайте тут). 

Увімкнена та вимкнена Панель групування звіту Простої

Показати на мапі – перемикач, який має два стани – вимкнений (сірий) та увімкнений (синій). Коли вимикач синій, іконки подій простоїв відображаються на мапі (за умови, що такі події були), якщо ж вимикач сірий, то іконки простоїв не будуть відображатись на мапі. Вимкнувши перемикач, на мапі буде відображатись лише іконка події, по якій користувач натиснув у звіті, або ж на кнопку “Відобразити на мапі”.

Функція “Показати на мапі” вимкнено

Функція “Показати на мапі” увімкнено

Простої за межами регіонів – перемикач, який має два стани – вимкнений (сірий) та увімкнений (синій). Коли вимикач синій, у звіті відображаються простої за межами регіонів (за умови, що такі події були), якщо ж вимикач сірий, події за межами регіонів приховуються у звіті.

Номери простоїв у звіті не змінюються в залежності від того увімкнено чи вимкнено “Простої за межами регіонів”.

Звіт Простої, коли “Простої за межами регіонів” увімкнено

Звіт Простої, коли “Простої за межами регіонів” вимкнено

Налаштування вигляду звіту

Налаштування  – відкриває вікно зі списком назв колонок звіту, у якому можна вмикати та вимикати відображення кожної з колонок, знявши або додавши галочку біля її назви.

Вікно Налаштування звіту Простої

Застосувати – застосовує внесені зміни.

Відмінити – закриває вікно налаштувань не застосовуючи зміни.

По замовчуванню – встановлює налаштування звіту по замовчуванню та перезавантажує сторінку браузеру.

Кнопки вікна звіту

Розгорнути – кнопка розгортає звіт на весь екран.

Відновити – кнопка згортає звіт до розмірів по замовчуванню.

Закрити – кнопка закриває звіт.

Якщо у Вас виникли складнощі, зверніться до нас за консультацією, тел. 067 312 60 60 або у чат на сайті.