Створення подій за допомогою ключа IButton

     

Якщо у Вас виникли складнощі, зверніться до нас за консультацією, тел. 067 312 60 60 або у чат на сайті.

Ознайомитись з усіма можливостями API програми Web4 можна перейшовши за посиланням – Довідник API.

Для роботи з API потрібно використовувати токен доступу, як його отримати описано тут.

Тестування API зручно проводити з допомогою програми Postman.

Щоб у звіті Загальний відобразилась подія потрібно створити iButton методом – v1/insIButton, та додати до нього значення методом – v1/insIButtonValue. Для роботи обох запитів потрібено вказати параметр deviceID, який можна отримати з відповіді методу v3/selDevices

Очікуваний результат

Для роботи з методом v1/insIButton потрібно вказати такі параметри:

 • deviceID – id пристрою до якого ми хочемо додати ключ (отримати його можна з допомогою запиту v3/selDevices – параметр id), у нашому випадку це “Авто 3” з id = 15482;

Приклад запиту v3/selDevices

GET https://api.gps-khm.net/v3/selDevices?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Відповідь (масив об’єктів типу, як описаний нижче)

Status code 200
  
  {
    "carType": 1,
    "din1Type": 1,
    "din2Type": 0,
    "id": 15482, //параметр id, який потрібний для підстановки у наступні запити
    "name": "Авто 3",
    "clientID": 177,
    "description": "",
    "ang1Type": 0,
    "ang2Type": 0,
    "ang3Type": 0,
    "IMEI": 359632107840115,
    "isFuelSensorExist": false,
    "isDRPExist": false,
    "isRouming": false,
    "position": {
      "onDate": "2022-01-18T11:25:57.0000000",
      "lat": 49.42985,
      "lng": 27.4777
    },
    "color": "#096c62",
    "pathColor": "#3300CC",
    "isPause": false
  }
 • key – унікальна назва події. У нашому випадку це буде подія “Накладна 1”, може бути довільна;
 • password – пароль до події, може бути довільним;
 • description – назва події, яка буде відображатись у звіті Загальний, у нашому випадку буде “Подія 1”, може бути довільним;
 • scenarioURL – системний параметр, який буде додаватись при обробці події (для цього К+ потрібно розробити сценарій, на обробку події при замовленні клієнтом), у даному випадку може бути довільним;
 • scenarioPostBody – системний параметр, який буде додаватись при обробці події (для цього К+ потрібно розробити сценарій, на обробку події при замовленні клієнтом), у даному випадку може бути довільним.

Приклад запиту v1/insIButton

POST https://api.gps-khm.net/v1/insIButton?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту

{
 "deviceID": 15482,    //id авто отримане із запиту v3/selDevices
 "key": "Накладна 1",
 "password": "testpassnakladna1",
 "description": "Подія 1", //назва, яка буде відображатись у звіті Загальний
 "scenarioURL": "testscenario1",
 "scenarioPostBody": "testscenariobody1"
}

Відповідь

Status code 200 

{
 "id": 5397 //id створеного ключа
}

Після створення iButtona методом – v1/insIButton, додамо до нього значення методом v1/insIButtonValue, вказавши параметри:

 • deviceID – id пристрою до якого додали ключ (отримали його з допомогою запиту v3/selDevices – параметр id), у нашому випадку це “Авто 3” з id = 15482;
 • iButtonID – id ключа отриманий з попереднього запиту v1/insIButton = 5397;
 • onDate – дата коли відбулась подія (коли відобразиться у звіті), у нашому випадку це “2022-01-14T08:40:00.0000000+02:00” – о 8:40 14.01.2022.

Приклад запиту v1/insIButtonValue

POST https://api.gps-khm.net/v1/insIButtonValue?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту

{
 "deviceID": 15482, //id авто отримане із запиту v3/selDevices
 "iButtonID": 5397, //id створеного ключа із відповіді запиту v1/insIButton
 "onDate": "2022-01-14T08:40:00.0000000+02:00" //дата коли подія відбулась
}

Відповідь

Status code 200

Після виконання цих дій у звіті Загальний має з’явитись подія – “Подія 1”.

Таким же чином можна додати будь яку кількість подій.

Якщо у Вас виникли складнощі, зверніться до нас за консультацією, тел. 067 312 60 60 або у чат на сайті.