Робота з регіонами

Якщо у Вас виникли складнощі, зверніться до нас за консультацією, тел. 067 312 60 60 або у чат на сайті.

Ознайомитись з усіма можливостями API програми Web4 можна перейшовши за посиланням – Довідник API.

Для роботи з API потрібно використовувати токен доступу, як його отримати описано тут.

Тестування API зручно проводити з допомогою програми Postman.

Програма Web4 працює з двома типами регіонів (кругові/довільної форми). Вигляд кругового регіону та регіону довільної форми у програмі Web4 на Мапі.

Вигляд кругового регіону та регіону довільної форми у програмі Web4 у Cписку регіонів.

ВАЖЛИВО!!! Якщо користувач виконав якийсь з запитів на створення/редагування/видалення регіону, перебуваючи у програмі Контроль Плюс, то для того, щоб регіон було створено/редаговано/видалено зі Списку регіонів/мапи, потрібно вийти та повторно виконати вхід у програму.

Створення регіонів

Кругові регіони

Круговий регіон можна створити за допомогою запитів двома методами –  v3/insRegionCircle та v3/insRegionsCircle.

Метод v3/insRegionCircle – створює один круговий регіон навколо вказаної точки заданого радіусу. 

Параметри методу:

 • name – назва регіону;
 • lat – широта центру регіону;
 • lng – довгота центру регіону;
 • radius – радіус регіону (у метрах, більший за 10 м, менший за 32000 м).

Приклад запиту v3/insRegionCircle

POST https://api.gps-khm.net/v3/insRegionCircle?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту

{
 "name": "Круговий тестовий регіон 1",
 "lat": 49.661044,
 "lng": 27.409944,
 "radius": 1500
}

Відповідь

Status code 200
{
  "id": 68940 //Значення цього параметра буде використовуватись для роботи із регіоном
}

Після цього регіон має з’явитись у Списку регіонів та на Мапі.

Метод v3/insRegionsCircle – створює масив кругових регіонів (також можна створити 1 регіон).

Параметри методу такі ж, як і у v3/insRegionCircle.

Приклад запиту v3/insRegionsCircle

POST https://api.gps-khm.net/v3/insRegionsCircle?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту (створення двох регіонів)

[
 {
  "name": "Круговий тестовий регіон 2",
  "lat": 49.690065,
  "lng": 27.400588,
  "radius": 1400
 },
 {
  "name": "Круговий тестовий регіон 3",
  "lat": 49.676181,
  "lng": 27.333641,
  "radius": 1300
 }
]

Відповідь

Status code 200

Після цього регіони мають з’явитись у Списку регіонів та на Мапі.

Регіони довільної форми

Регіон довільної форми можна створити за допомогою запитів двома методами – v3/insRegionPolygon та v3/insRegionsPolygon.

Метод v3/insRegionPolygon – створення одного регіону довільної форми. 

Параметри методу:

 • name – назва регіону;
 • coordinates – масив координат вершин регіону (мінімум 3 координати).

Приклад запиту v3/insRegionPolygon

POST https://api.gps-khm.net/v3/insRegionPolygon?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту

{
 "name": "Тестовий регіон довільної форми 1",
 "coordinates": [
  {
   "lat": 49.776940,
   "lng": 27.426681
  }, 
  {
   "lat": 49.788135,
   "lng": 27.453460
  }, 
  {
   "lat": 49.769845,
   "lng": 27.458438
  } 
 ]
}

Відповідь

{
  "id": 68943 //Значення цього параметра буде використовуватись для роботи із регіоном
}

Після цього регіон має з’явитись у Списку регіонів та на Мапі.

Метод v3/insRegionsPolygon – створення масиву регіонів довільної форми (також можна створити 1 регіон).

Параметри методу такі ж, як і для методу v3/insRegionPolygon.

Приклад запиту v3/insRegionsPolygon

POST https://api.gps-khm.net/v3/insRegionsPolygon?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту (створення двох регіонів)

[
 {
  "name": "Тестовий регіон довільної форми 2",
  "coordinates": [
   {
    "lat": 49.813730,
    "lng": 27.538261
   }, 
   {
    "lat": 49.813951,
    "lng": 27.572937
   }, 
   {
    "lat": 49.783148,
    "lng": 27.576026
   }, 
   {
    "lat": 49.783259,
    "lng": 27.543239
   } 
  ]
 },
 {
  "name": "Тестовий регіон довільної форми 3",
  "coordinates": [
   {
    "lat": 49.843628,
    "lng": 27.456207
   }, 
   {
    "lat": 49.835325,
    "lng": 27.466335
   }, 
   {
    "lat": 49.832003,
    "lng": 27.448310
   } 
  ]
 }
]

Відповідь

Status code 200

Після цього регіони мають з’явитись у Списку регіонів та на Мапі.

Отримання регіонів

Отримати регіон можна за допомогою запитів двома методами – v4/selRegions та v1/getRegion.

Метод v4/selRegions – повертає список регіонів.

Параметри методу відсутні.

Приклад запиту v4/selRegions

GET https://api.gps-khm.net/v4/selRegions?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту – відсутнє.

Відповідь (масив об’єктів типу, як описаний нижче)

Status code 200
  {
    "id": 68945,
    "clientID": 177,
    "name": "Тестовий регіон довільної форми 3",
    "radius": 0,
    "area": 730881.105936927,
    "areaHa": 73.09,
    "x": 0.0,
    "y": 0.0,
    "leftTopX": 27.44831,
    "leftTopY": 49.84363,
    "rightBottomX": 27.46634,
    "rightBottomY": 49.832,
    "type": 10,
    "countryID": null,
    "countryName": null,
    "regionID": null,
    "regionName": null,
    "districtID": null,
    "districtName": null,
    "verticles": [
      {
        "id": 5578059,
        "regionID": 68945,
        "x": 27.45621,
        "y": 49.84363
      },
      {
        "id": 5578060,
        "regionID": 68945,
        "x": 27.46634,
        "y": 49.83532
      },
      {
        "id": 5578061,
        "regionID": 68945,
        "x": 27.44831,
        "y": 49.832
      }
    ],
    "сadastralNumber": "",
    "contractNumber": "",
    "contractWithName": "",
    "сontractDateFrom": null,
    "сontractDateTo": null,
    "isOtherTenants": false,
    "comment": "",
    "color": ""
  }

Метод v1/getRegion – повертає регіон за вказаним id (круговий/довільної форми).

Для прикладу можемо взяти id створеного регіону описаного вище – “Круговий тестовий регіон 1” з id = 68940.

Параметри методу :

 • id – унікальний ідентифікатор регіону, який присвоюється при створенні регіону.

Приклад запиту v1/getRegion

GET https://api.gps-khm.net/v1/getRegion?id=68940&token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту – відсутнє.

Відповідь

Status code 200
{
  "id": 68940,
  "clientID": 177,
  "name": "Круговий тестовий регіон 1",
  "radius": 1500,
  "area": 0.0,
  "areaHa": 0.0,
  "x": 27.40994,
  "y": 49.66105,
  "leftTopX": 0.0,
  "leftTopY": 0.0,
  "rightBottomX": 0.0,
  "rightBottomY": 0.0,
  "type": 10,
  "countryID": null,
  "countryName": null,
  "regionID": null,
  "regionName": null,
  "districtID": null,
  "districtName": null,
  "verticles": [
    {
      "id": 5578049,
      "regionID": 68940,
      "x": 27.40994,
      "y": 49.66105
    }
  ],
  "сadastralNumber": "",
  "contractNumber": "",
  "contractWithName": "",
  "сontractDateFrom": null,
  "сontractDateTo": null,
  "isOtherTenants": false,
  "comment": "",
  "color": ""
}

Редагування регіонів

Для редагування регіонів є 3 методи, 2 з них для редагування відповідного типу регіона – v3/updRegionCircle, v3/updRegionPolygon та 1, який не лише редагує а й може змінювати тип регіону – v1/updRegion.

Метод – v3/updRegionCircle використовується, щоб відредагувати круговий регіон.

Параметри методу:

 • id – унікальний ідентифікатор регіону, який присвоюється при створенні регіону (не може бути змінений);
 • name – назва регіону;
 • lat – широта центру регіону;
 • lng – довгота центру регіону;
 • radius – радіус регіону (у метрах, більший за 10 м, менший за 32000 м).

Приклад запиту v3/updRegionCircle (використаємо створений круговий регіон) – “Круговий тестовий регіон 1” з id = 68940.

POST https://api.gps-khm.net/v3/updRegionCircle?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту

{
 "id": 68940, //id регіону "Круговий тестовий регіон 1"
 "name": "Круговий тестовий регіон 1 (редагований)", //Нова назва регіону
 "lat": 49.733689, //Нова широта центру регіону
 "lng": 27.378616, //Нова довгота центру регіону
 "radius": 800 //Новий радіус регіону
}

Відповідь

Status code 200
"Ok"

Після цього регіон має змінитись у Списку регіонів та на Мапі.

Метод – v3/updRegionPolygon використовується, щоб відредагувати регіон довільної форми.

Параметри методу:

 • id – унікальний ідентифікатор регіону, який присвоюється при створенні регіону (не може бути змінений);
 • name – назва регіону;
 • coordinates – координати вершин регіону.

Приклад запиту v3/updRegionPolygon (використаємо створений регіон довільної форми) – “Тестовий регіон довільної форми 1” з id = 68943.

POST https://api.gps-khm.net/v3/updRegionPolygon?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту

{
 "id": 68943, //id регіону "Тестовий регіон довільної форми 1"
 "name": "Тестовий регіон довільної форми 1 (редагований)", //Нове ім'я регіону
 "coordinates": [ //Масив нових координат регіону
  {
   "lat": 49.716488,
   "lng": 27.459640
  }, 
  {
   "lat": 49.707830,
   "lng": 27.481956
  }, 
  {
   "lat": 49.701835,
   "lng": 27.460670
  }, 
  {
   "lat": 49.708496,
   "lng": 27.445907
  }
 ]
}

Відповідь

Status code 200
"Ok"

Після цього регіон має змінитись у Списку регіонів та на Мапі.

Метод – v1/updRegion можна використати не лише для редагування регіону а й для зміни його типу.

Для простішого розуміння принципу зміни регіонів потрібно порівняти вигляд параметрів Кругового регіону та регіону Довільної форми отриманих методом v1/getRegion. У кругового регіону масив verticles містить лише 1 “вершину” (центр регіону) а також має радіус, тому, якщо ми вкажемо при редагуванні регіону кілька вершин та радіус 0, то тип регіону зміниться на Довільної форми. І навпаки, задавши для регіону Довільної форми лише 1 вершину та вказавши радіус регіону (10 м < радіус < 32000 м), регіон змінить тип на Круговий.

Приклад запиту (однаковий для зміни з Кругового типу на Довільної форми та навпаки)

POST https://api.gps-khm.net/v1/updRegion?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту зміни типу регіону з Кругового на Довільної форми

{
 "ID": 68940, //id регіону "Круговий тестовий регіон 1"
 "name": "Регіон довільної форми (раніше круговий)", //Нове ім'я регіону
 "radius": 0,
 "verticles": [ //Координати нових вершин регіону
  {
   "regionID": 68940, //id регіону "Круговий тестовий регіон 1"
   "x": 27.314586,
   "y": 49.746668
  },
  {
   "regionID": 68940, //id регіону "Круговий тестовий регіон 1"
   "x": 27.326259,
   "y": 49.746003
  },
  {
   "regionID": 68940, //id регіону "Круговий тестовий регіон 1"
   "x": 27.318019,
   "y": 49.738015
  }
 ]
}

Тіло запиту зміни типу регіону з Довільної форми на Круговий.

{
 "ID": 68943, //id регіону "Тестовий регіон довільної форми 1"
 "name": "Регіон круговий (раніше довільної форми)", //Нове ім'я регіону
 "radius": 1700,
 "verticles": [ //Координати нового центру регіону
  {
   "regionID": 68943, //id регіону "Тестовий регіон довільної форми 1"
   "x": 27.502212,
   "y": 49.676070
  }
 ]
}

Відповідь

Status code 200
"Ok"

Після цього регіони мають змінитись у Списку регіонів та на Мапі.

Видалення регіонів

Для видалення регіонів обох типів (Кругового чи Довільної форми) доступні 2 методи – v3/delRegion та v1/delRegions.

Метод v3/delRegion – призначений для видалення 1 регіону.

Параметри методу v3/delRegion:

 • id – унікальний ідентифікатор регіону, який йому присвоюється при створенні.

Приклад запиту v3/delRegion (однаковий для обох прикладів)

POST https://developapi.gps-khm.net/v3/delRegion?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту для видалення кругового регіону

{
 "id": 68940 //id регіону "Круговий тестовий регіон 1"
}

Тіло запиту для видалення регіону довільної форми

{
 "id": 68943 //id регіону "Тестовий регіон довільної форми 1"
}

Відповідь (однакова для обох прикладів)

Status code 200
"Ok"

Після цього регіони мають зникнути зі Списку регіонів та з Мапи.

Метод v1/delRegions – призначений для видалення кількох регіонів (будь якого типу, можна вказувати ID регіонів різних типів). Також цим методом можна видалити 1 регіон.

Параметри методу:

 • regionIDs – масив унікальних ідентифікаторів id регіонів, які їм присвоюються при створенні.

Приклад запиту v1/delRegions

POST https://developapi.gps-khm.net/v1/delRegions?token={токен отриманий з Особистого кабінету користувача (адміністратора), без фігурних дужок}

Тіло запиту для видалення масиву кругових/регіонів довільної форми (використаємо id створених регіонів методами v3/insRegionsCircle та v3/insRegionsPolygon, для того щоб отримати їхні id скористаємось методом v4/selRegions та у відповіді запиту знайдемо ці регіони по їх назвах).

{
 "regionIDs": [
  68941, //id регіону "Круговий тестовий регіон 2"
  68942, //id регіону "Круговий тестовий регіон 3"
  68944, //id регіону "Тестовий регіон довільної форми 2"
  68945 //id регіону "Тестовий регіон довільної форми 3"
 ]
}

Відповідь

Status code 200
"Ok"

Після цього регіони мають зникнути зі Списку регіонів та з Мапи.

Якщо у Вас виникли складнощі, зверніться до нас за консультацією, тел. 067 312 60 60 або у чат на сайті.