Почасовий перегляд даних

Якщо у Вас виникли складнощі, зверніться до нас за консультацією, тел. 067 312 60 60 або у чат на сайті.

Для того, щоб обмежити час у межах доби (для приклад з 10:00 до 19:00), скористайтесь інструментом “Почасовий перегляд даних” (годинник), що знаходиться у правому верхньому кутку програми Контроль Плюс, ліворуч від Календаря.

Переглядати та обмежувати дані можна не лише у межах доби, також можна вибирати місяць, тиждень, чи кілька днів для перегляду даних у звіті чи на мапі. Детальніше читайте тут.

Вікно програми Контроль Плюс

Вікно “Почасовий перегляд даних”

Поля та кнопки роботи з Почасовим переглядом даних:

Поле для введення часу у форматі 24 години. Верхнє поле призначене для вказання початкового часу, нижнє – для кінцевого часу.

Кнопка зменшує час на 1 хвилину у полі навпроти якого її було натиснено.

Кнопка збільшує час на 1 хвилину у полі навпроти якого її було натиснено.

Повзунок, перетягуючи який вправо чи вліво, можна вказати час у полях для введення часу. Для перетягування повзунка потрібно навести на нього вказівник миші, натиснути і утримувати ліву кнопку миші та пересувати повзунок вправо чи вліво, таким чином, вказуючи потрібний час.

Перемикач, що має два стани – вимкнений та увімкнений. Якщо перемикач вимкнений, то обмеження буде виконуватись від початкового часу у першій добі проміжку дат, заданого у Календарі до кінцевого часу у останній добі проміжку дат заданого у Календарі.

Приклад: у Календарі було обрано проміжок дат з 8 квітня по 12 квітня. У “Почасовому перегляді даних” вказаний час з – 9:30 та час по – 18:30, опція “Обмежувати в кожній добі*” вимкнена. Отже обмеження проміжку часу буде таким – з 9:30 8 квітня по 18:30 12 квітня.

Якщо ж перемикач увімкнений, то обмеження буде виконуватись від початкового часу до кінцевого часу у кожній добі обраного проміжку дат у Календарі.

Приклад: у Календарі було обрано проміжок дат з 8 квітня по 10 квітня. У “Почасовому перегляді даних” вказаний час з – 9:30 та час по – 18:30, опція “Обмежувати в кожній добі*” увімкнена. Отже обмеження проміжку часу буде таким – з 9:30 8 квітня по 18:30 8 квітня, з 9:30 9 квітня по 18:30 9 квітня, з 9:30 10 квітня по 18:30 10 квітня.

Кнопка, яка застосовує вказане обмеження по часу.

Кнопка, що закриває форму “Почасовий перегляд даних”.

Якщо у Вас виникли складнощі, зверніться до нас за консультацією, тел. 067 312 60 60 або у чат на сайті.