Створення регіону

Якщо у Вас виникли складнощі, зверніться до нас за консультацією, тел. 067 312 60 60 або у чат на сайті.

У програмі Контроль Плюс є 3 типи регіонів – кругові (ті, що мають форму круга), довільної форми (ті, що мають форму, яку їм вкаже користувач при створенні вручну, мають форму багатокутника) та з кадастрової мапи (ті, що, створюються автоматично клікнувши по регіону на шарі кадастрової мапи України, мають форму багатокутника).

Створити регіон можна кількома способами: з допомогою кнопки “Створити регіон” на панелі Списку регіонів, з меню на мапі та зі звітів Загальний і Простої.

Створення кругового регіону з допомогою кнопки “Створити регіон”, яка знаходиться у лівому нижньому кутку панелі над Списку регіонів (за замовчуванням обрано створення кругового регіону). У вікні, що відкрилось потрібно вказати назву регіону, за потреби, вибрати колір та на мапі у місці де має бути центр регіону клікнути лівою кнопкою миші і утримуючи ліву кнопку провести у будь який бік збільшуючи/зменшуючи радіус регіону. Після того, як відпустити ліву кнопку миші регіон зафіксується на мапі і, щоб змінити (скорегувати) його радіус можна вказати значення у полі “Радіус (м):”, вікна створення регіону. Після того, як попередні дії було виконано, можна зберегти регіон, натиснувши на кнопку “Зберегти”.

Створити регіон довільної форми можна з допомогою кнопки “Створити регіон”, яка знаходиться у лівому верхньому кутку панелі Списку регіонів. У вікні що відкрилось потрібно вибрати перемикач – “Довільної форми”, вказати назву регіону, за потреби, вибрати колір та на мапі клікаючи лівою кнопкою миші встановити вершини регіону. Після того, як встановили останню вершину регіону, потрібно клікнути по першій вершині, щоб замкнути багатокутник (створений регіон), зафіксується регіон довільної форми на мапі і автоматично обчислиться його площа. Якщо площа регіону має бути іншою, то її можна скорегувати, вказавши потрібну у полі “Площа (Га):”, вікна створення регіону. Після того, як попередні дії було виконано, можна зберегти регіон, натиснувши на кнопку “Зберегти”.

Створити регіон з кадастрової мапи можна з допомогою кнопки  “Створити регіон”, яка знаходиться у лівому верхньому кутку панелі Списку регіонів. У вікні, що відкрилось потрібно вибрати перемикач – “З кадастрової мапи”, вказати назву регіону, за потреби, вибрати колір та обов’язково увімкнути шар кадастрової мапи (натиснувши на кнопку  “Кадастрова мапа України”) по середині правої панелі програми Контроль Плюс. Приблизити масштаб мапи, щоб добре було видно регіон, який потрібно скопіювати у програму Контроль Плюс і клікнути по цьому регіону лівою кнопкою миші . Після того, як автоматично виділиться вибраний регіон, за потреби, можна уточнити його межі (якщо регіон виділився не точно), натискаючи та утримуючи ліву кнопку миші на вершині регіону та переміщуючи її по мапі. Якщо потрібно змінити форму регіону, то треба натиснути на середину однієї зі сторін багатокутника (регіону), форму якої потрібно змінити, з’явиться ще одна точка (вершина) і з допомогою неї можна буде змінити форму потрібної сторони багатокутного регіону. Площа створеного регіону обчислюється автоматично, але, якщо площа регіону має бути іншою, то її можна скорегувати, вказавши потрібну у полі “Площа (Га):”, вікна створення регіону. Після того, як попередні дії було виконано, можна зберегти регіон, натиснувши на кнопку  “Зберегти” та вимкнути шар кадастрової мапи, натиснувши на кнопку  “Кадастрова мапа України”.

Створити регіон з кадастрової мапи можна також з допомогою окремої кнопки  “Створити регіон з кадастрової мапи” (знаходиться у другому рядку верхньої панелі Списку регіонів). Перед тим, як скористатись кнопкою  “Створити регіон з кадастрової мапи” потрібно обов’язково увімкнути шар кадастрової мапи (натиснувши на кнопку  “Кадастрова мапа України”) по середині правої панелі програми Контроль Плюс, приблизити масштаб мапи, щоб добре було видно регіон, який потрібно створити у програмі Контроль Плюс і тоді скористатись кнопкою   “Створити регіон з кадастрової мапи” (вказівник миші зміниться на  “хрестик з підказкою”), клікнути по потрібному регіону лівою кнопкою миші, обраний регіон зафіксується на мапі та відкриється вікно створення регіону у якому можна буде вказати його назву, вибрати колір а також, за потреби, скорегувати значення площі, яке обчислилось автоматично.  Після того, як попередні дії було виконано, можна зберегти регіон, натиснувши на кнопку  “Зберегти” та вимкнути шар кадастрової мапи, натиснувши на кнопку  “Кадастрова мапа України”.

Також регіони можна створити зі звітів Загальний та Простої, у місці простою, який відбувся за межами регіону – натиснувши на кнопку  “Створити регіон у місці даного простою”. Натиснувши на цю кнопку, з’являється таке ж вікно створення регіону, як і при натисненні на кнопку  “Створити регіон”, яка знаходиться у лівому верхньому кутку панелі Списку регіонів. Для простоїв, які відбулись у регіонах відсутня кнопка  “Створити регіон у місці даного простою”, але за потреби можна у цьому ж місці створити ще один регіон з допомогою кнопки  “Створити регіон” у Списку регіонів. В такому випадку у звіті для події простою будуть відображатись обидва регіони.

Ще одним способом створення регіону є натискання правої кнопки миші на області мапи у місці де потрібно створити регіон. З меню, що з’явиться, потрібно вибрати  “Створити регіон”. Після чого розпочнеться створення кругового регіону (за замовчуванням) але можна також обрати, будь який, інший тип регіону. Якщо все ж потрібно створити круговий регіон, то у місці, по якому було натиснено правою кнопкою миші встановиться центр кругового регіону з радіусом за замовчуванням – 50м. Щоб збільшити цей радіус можна у вікні створення вказати потрібне значення в поле Радіус (м), або ж вручну, натиснувши та утримуючи ліву кнопку миші по точці на колі (зправа вверху на колі буде квадратик, як у центрі регіону) пересувати вправо/вліво мишу, змінюючи радіус кола.

Меню яке з’являється при кліку лівою кнопкою миші по області мапи

Вікно створення регіону є однаковим для всіх описаних вище варіантів створення регіону

Точка на яку потрібно навести вказівник миші та натиснути і утримувати ліву кнопку миші, переміщуючи вправо/вліво для збільшення/зменшення радіусу регіону

Основні параметри регіону

 • назва регіону – відповідає тій, що була при його створенні;
 • площа, Га – для кругового регіону площа не обчислюється, тобто = 0. Для регіону довільної форми та з кадастрової мапи площа обчислюється автоматично після формування регіону на мапі, її можна скорегувати, якщо потрібно вказати інше значення площі, як при створенні так і після (редагуючи регіон);
 • радіус, м – для регіону довільної форми не відображається та не обчислюється, лише для кругового, її можна скорегувати, якщо потрібно вказати інше значення радіусу, як при створенні так і після (редагуючи регіон);
 • колір – можна задати колір регіону, на мапі, щоб розрізняти регіони за кольорами, або групувати їх відносно кольору;

Частина мапи у програмі Контроль Плюс з регіонами різного кольору

Додаткові параметри регіону

 • кадастровий номер – за даним параметром буде здійснюватись автогрупування “за паями”, тобто усі регіони з однаковим кадастровим номером будуть знаходитись в одній групі, поле не обов’язкове для заповнення;
 • договір – параметр відображає номер договору за яким регіон було взято в оренду/куплено…, поле не обов’язкове для заповнення;
 • з ким – параметр відображає з ким було укладено договір оренди/купівлі…, поле не обов’язкове для заповнення;
 • початок – дата підписання договору оренди/купівлі…, поле не обов’язкове для заповнення (якщо заповнити це поле та поле – “Кінець”, то програма буде обчислювати та відображати значення скільки днів залишилось до закінчення договору);
 • кінець – дата закінчення договору оренди/купівлі…, поле не обов’язкове для заповнення (якщо заповнити це поле та поле – “Початок”, то програма буде обчислювати та відображати значення скільки днів залишилось до закінчення договору);
 • інших орендарів – ознака, що відображає, чи є інші орендарі, поле не обов’язкове для заповнення;
 • група – параметр відображає список груп до яких належить регіон, можна як додати групи так і видалити регіон з групи, поле не обов’язкове для заповнення (один регіон може бути присутнім у безлічі груп);
 • коментар – будь який текст на Ваш розсуд, поле не обов’язкове для заповнення.

Якщо у Вас виникли складнощі, зверніться до нас за консультацією, тел. 067 312 60 60 або у чат на сайті.