TasK+. Завдання

У розділі Завдання відображаються завдання створені користувачами, а також системою Контроль Плюс в автоматичному режимі згідно сценаріїв.

Завдання

Завдання можуть бути представлені у компактному та розгорнутому виглядах, за це відповідає перша кнопка на панелі фільтрів завдань (зліва).

Опис вигляду завдання:

 • Автор завдання;
 • Крайній термін;
 • Опис завдання;
 • Кнопки дій та кнопки форм завдань. У розгорнутому вигляді ці кнопки розташовані під описом завдань, а у компактному – з правого боку плитки завдання;
 • Кнопки дій над завданням:
  • додати в План на день або видалити з Плану на день;
  • закріпити ланцюжок завдань.
 • Пріоритет кольору (червоний, жовтий, зелений);
 • Пріоритет порядку:
  • 1-3 – для завдань, створених користувачами;
  • 1-256 – для завдань, створених сценаріями.

Панель фільтрів завдань

Над списком завдань розташовані кнопки панелі фільтрів:

 • Переключення між компактним і розгорнутим виглядом завдань;
 • Фільтр по кольору;
 • Фільтр по порядку;
 • Завдання на сьогодні – завдання, у яких крайній термін виконання поточна дата;
 • Протерміновані – завдання, крайній термін виконання яких минув.

Ланцюжки завдань сценаріїв

Завдання, що є частиною ланцюжка послідовних завдань (після закриття поточного завдання з’являється завдання наступного кроку), мають відповідну кнопку. Вона відображає серед списку всіх завдань, завдання тільки одного ланцюжка. Після завершення всіх завдань у ланцюжку, можна повернутись до списку всіх завдань. Також, повернутись до списку всіх завдань, можна в будь який момент, натиснувши цю кнопку повторно.

Додати завдання в План на день або видалити

За допомогою цих кнопок Завдання додаються у План на день або видаляються з нього.

Якщо завдання потребує тривалого виконання, його можна додати у План на день кілька разів, на різні дні або проміжки часу.

Створення завдань з додатку

Завдання можна створити з додатку обравши відповідний пункт меню при натисненні на кнопку Плюс.

Кроки створення завдання:

 1. Оберіть виконавця;
 2. Заповніть опис завдання (що потрібно виконати);
 3. Вкажіть крайній термін;
 4. Вкажіть чи потрібно додати завдання в План на день;
 5. За потреби, вкажіть пріоритет кольору;
 6. За потреби, вкажіть пріоритет порядку;
 7. Натисніть Зберегти.